Leerlab 2016

LEERLAB STEDENNETWERK 2016

Feeding the City: naar een gezonde stadsregio

Aanmelden Leerlab Groen_2

Direct aanmelden>
Download de folder>

Het Stedennetwerk Stadslandbouw bracht de afgelopen 5 jaar een brede groep professionals bijeen die een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van stadslandbouw. In deze 5 jaar is het thema stadslandbouw geëvolueerd, niet alleen in de beeldvorming maar ook in de dagelijkse praktijk. Het netwerk richt zich daarom meer en meer op het voeden van de stad. Niet alleen letterlijk het fysiek voeden, maar ook figuurlijk. Stadslandbouw draagt ook bij aan een gezonde stad, mentaal, emotioneel en wellicht zelfs spiritueel.

Het centrale thema van het Leerlab 2016 is: “het voeden van een gezonde stad en regio”. Met daarbij de overkoepelende vraag hoe je als ambtelijk professional effectief kunt opereren in dit complexe dynamische veld. Lees hier waarom we in 2016 juist “een gezonde stadsregio centraal stellen >>

Het Leerlab koppelt inhoud aan proces, omdat beide niet los van elkaar staan bij stadslandbouw. De focus van het lab is: inspireren, leren, beïnvloeden en verbreden. Bovendien vormen de deelnemers een Community of Practice met als doel om duurzaam regionaal voedsel in al haar facetten (van ondernemerschap tot gezondheid en van zorg tot leefomgeving) te laten verankeren in de gemeente. Daarnaast faciliteert het Stedennetwerk Stadslandbouw een LinkedIn discussie platform (inmiddels meer dan 750 deelnemers) en is het betrokken bij de organisatie van de Dag van de Stadslandbouw. Bovendien begeleiden ervaren pioniers en procesbegeleiders regelmatig regionale en stedelijke vernieuwingsprocessen in opdracht van gemeenten en provincies.

Het Leerlab Stedennetwerk 2016 bestaat uit 5 bijeenkomsten:

IMG_45152 Praktijklabs (van 1 dag)
In de praktijklabs verdiepen we kennis en wisselen we ervaringen uit rond een centraal thema. De thema’s voor 2016 zijn:

  • Gezonde Stad
  • Regionaal Voedsel

Het praktijklab werkt op locatie (bij één van de deelnemers) aan het verdiepen en verder brengen van een lokale of regionale praktijkcase. In deze praktijklabs hebben lokale spelers (denk aan ondernemers, initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, etc.) een belangrijke rol omdat het samenbrengen van deze betrokkenen tot de juiste dynamiek en vernieuwing kan leiden. Het praktijklab werkt met excursies en zet (lokale) experts in om hun praktijkervaring rond het thema te delen.

Het programma wordt met meerdere deelnemers van het praktijklab voorbereid. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken de vraagstelling rond het centrale thema te benaderen. Gezamenlijk kiezen de deelnemers een goede locatie. Locaties voor 2016 kunnen zijn: Arnhem, Utrecht, Rotterdam en Almelo. Maar ook andere zijn nog mogelijk!

2a2 Proceslabs (van 1 dagdeel)
Het proceslab richt zich specifiek op persoonlijke effectiviteit in relatie tot stadslandbouw. Deze intervisie- & ontwikkelgroep is specifiek voor ambtenaren en komt in totaal 2 dagdelen bijeen. De vorm en vraagstelling wordt in samenspraak met de deelnemers bepaald. Elk proceslab wordt gekoppeld aan het voorgaande praktijklab, als het ware een persoonlijke reflectie op wat we in de praktijk zagen. Het proceslab volgt dan ook snel op het praktijklab.

IMG_40361 Kennislab (van 1 dag)
Deze themadag is een verdiepende inhoudelijke bijeenkomst rond een inhoudelijke thema. De thema’s worden bepaald in samenspraak met de deelnemers. Het kennislab nodigt de landelijke experts uit die hun kennis op deze innovatieve thema’s delen. Dit kunnen ondernemers, wetenschappers, voorlopers uit stadslandbouw of collega deelnemers zijn. In Groningen hebben we in november 2015 tijdens het Let’s Gro festival aan deze opzet geroken.

 

Pure-Image-121102-15


AGENDA LEERLAB
De voorlopige data van het Leerlab zijn:

  • 7 april 2016: Praktijklab “Gezonde Stad”
  • 19 mei 2016 (ochtend): Proceslab “Gezonde Stad” in Amersfoort
  • 15 september 2016: Praktijklab “Regionaal Voedsel”
  • 13 oktober 2016: Proceslab “Regionaal Voedsel”
  • 1 december 2016: Kennislab

De definitieve data worden in samenspraak met de deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst vastgesteld.

ORGANISATIE & BEGELEIDING
Jan Eelco Jansma (Wageningen UR) en Petra van de Kop (KOP & Co) coördineren en faciliteren het Stedennetwerk Stadslandbouw.

INVESTERING
De investering voor deelname aan het leerlab is € 1.750,-  voor 5 bijeenkomsten. Het leertraject is vrijgesteld van BTW. Elke deelnemer mag gratis twee personen uit het lokale netwerk  meenemen. Gastheer steden ondersteunen de praktische organisatie en locatie.
Het leerlab start bij minimaal 10 deelnemende gemeenten.

AANMELDEN
Je kunt je voor deze vijfde editie van het Leerlab Stedennetwerk 2016 aanmelden via ons aanmeldformulier.
Inschrijven kan tot uiterlijk 29 februari 2016.  Na inschrijving nemen wij contact met je op.

MEER INFORMATIE
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op:

DSC_0028IVT Ontwikkeling