Bijeenkomst Nieuws

Gelderse netwerkbijeenkomst Voedsel op 8 oktober 2015

Geschreven door Jan Eelco Jansma

Gelders Werkatelier Voedsel op 8 oktober

Gelderse bestuurders en beleidsambtenaren gaan op 8 oktober aan de slag met voedsel:

  1. werken aan een eigen en gezamenlijke voedselagenda
  2. regionale werkateliers voor afstemming met buurtgemeenten
  3. u ontmoet voorbeelden en initiatiefnemers uit de praktijk.

De bijeenkomst is in Eet-Lokaal op Landgoed Huis Sevenaer.

Meer info: www.voedselbijgeldersegemeenten.nl

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.