10 tips Nieuws

Hoe maken gemeenten stadslandbouw mogelijk?

Geschreven door Jan Eelco Jansma

Bij veel betrokkenen in de stadslandbouw is er behoefte om een beter zicht te krijgen op de manieren waarop gemeenten met stadslandbouw initiatieven omgaan. Hoe zij stadslandbouw faciliteren en ondersteunen. Deze vraag is nader onderzocht door Etiënne van Rijn en Jan Hassink, beide van Wageningen-UR. Bijgevoegd rapport is samengesteld op basis van interviews met beleidsmedewerkers van gemeenten die bij het stedennetwerk zijn aangesloten. De resultaten zijn weergegeven in een rapport. Het geeft zicht op de verschillende redenen voor gemeenten om stadslandbouw belangrijk te vinden en manieren waarop gemeenten stadslandbouw ondersteunen.

Het rapport is beschikbaar via http://edepot.wur.nl/352987

 

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.