Nieuws

Hogeschool Gent: 7 succesfactoren om de kwaliteit van zorglandbouw in kaart te brengen

Geschreven door Petra van de Kop

De Hogeschool Gent heeft zeven succesfactoren geformuleerd om de kwaliteit van zorglandbouw in kaart te brengen. Uit een tweejarig onderzoek blijkt dat de financiële erkenning beter kan. Een zorgboerderij biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen met uiteenlopende problematieken: jongeren die schoolmoe zijn, vereenzaamde ouderen of mensen met een beperking of psychische problemen. In Vlaanderen zijn er momenteel 800 zorgboerderijen, 75 procent van hen wordt gesubsidieerd als professioneel land- of tuinbouwbedrijf. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden uitgegeven in boekvorm als leidraad voor startende zorgboeren.

De afgelopen twee jaar bestudeerde een multidisciplinair onderzoeksteam van de Hogeschool Gent zorglandbouw in Vlaanderen vanuit een orthopedagogische, economische en landbouwkundige invalshoek. “Zowel organisatorisch, bedrijfseconomisch als qua doelgroepen is elke Vlaamse zorgboerderij uniek”, zegt Frank Van Boxstael (HoGent). “Het aantal zorgvragers, de frequentie van hun aanwezigheid en de duur van het traject worden steeds individueel ingevuld, zowel per zorgboerderij als per cliënt.”

Door de uniciteit van de sector kon men niet zomaar een afvinklijstje met kwaliteitscriteria opstellen, de zorglandbouwkwaliteit werd daarom onder de vorm van zeven ‘succesfactoren’ geformuleerd. Die succesfactoren zijn: het gewone leven als krachtig instrument, in relatie gaan met mens en dier, maatwerk, leertrajecten en ontplooiingskansen, innovatieve partnerschappen, inclusief burgerschap en sociaal ondernemerschap.

De bevraagde landbouwers vinden dat het beleid ‘tot op een zeker niveau’ de juiste ondersteuning, erkenning en verzekering biedt, maar over de beschikbare subsidie van 40 euro per dag van het landbouwministerie zijn de meningen verdeeld. “Zorgboeren zouden zich wel meer erkend voelen als er ook iets meer van het departement Welzijn zou komen. Ook zou het beter zijn als de subsidie toeneemt wanneer er meer cliënten worden opgevangen, zodat er meer hulpboeren op een boerderij terechtkunnen. Daarnaast zou de subsidie ook voor niet-professionele land- en tuinbouwers mogelijk gemaakt kunnen worden.”

Bron: Belga

Beeld: Landelijke Gilden

Over de auteur

Petra van de Kop

is eigenaar van KOP & Co en coacht individuen, teams, organisaties en netwerken bij vragen op het gebied van leiderschap, samenwerking en duurzaamheid. Sinds 2011 faciliteert zij met Jan Eelco Jansma het Stedennetwerk Stadslandbouw. Zij begeleidde eerder de Praktijkkring Duurzaam Voedsel in opdracht van Netwerk Platteland.