Nieuws

Isabelle Diks, wethouder Leeuwarden, wordt nieuwe ambassadeur stadslandbouw

Geschreven door Jan Eelco Jansma

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst op de Dag van de Stadslandbouw 2015 werd bekend dat Isabelle Diks, wethouder van de Gemeente Leeuwarden, het ambassadeurschap stadslandbouw gaat behartigen vanuit haar functie als voorzitter van de Denktank “Landbouw in verbinding”. Deze Denktank, een soort adviesraad, is dit voorjaar door staatsecretaris Dijksma toegezegd aan de Kamer. De Denktank gaat de verbinding tussen landbouw en maatschappij op de agenda zetten.

Lees meer >

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.