Nieuws

Kennisknooppunt Stadslandbouw?

Geschreven door Jan Eelco Jansma

Samen met Duurzaam Door verkent het Stedennetwerk of al die betrokkenen bij stadslandbouw behoefte hebben hun kennis en ervaring te delen. En zo ja, hoe. Waarom deze verkenning? Stadslandbouw is ondertussen de hype voorbij. Van Leeuwarden tot Maastricht is nu behoefte aan het zetten van een volgende stap: professionalisering, maar met behoud van de eigenheid en dynamiek. Onder de noemer van contouren Kennisknooppunt Stadslandbouw verkent het netwerk nu wat de kennisbehoefte is voor deze volgende stap.

Gesprekken en bijeenkomsten met betrokkenen zijn onderdeel van deze verkenning. Maar we kunnen niet iedereen spreken, vandaar ook een online enquete. Geef ons uw mening! Dit najaar delen we de uitkomsten van deze verkenning.

 

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.