Nieuws

Landelijk Kennisknooppunt Stadslandbouw weer een slag verder gebracht!  

Geschreven door Petra van de Kop

 

Op 15 oktober heeft een kleine groep enthousiaste mensen vanuit de 5 O’s (Overheid, Ondernemers, Onderzoek, Onderwijs, en maatschappelijke Organisaties) in een energieke bijeenkomst de vorming van een Landelijk Kennisknoopunt Stadslandbouw verder gebracht.

Tuinderij Buiten Leeft, AOC Raad, Eetbaar Ede, Kracht in NL, Onderwijsinstelling Warmonderhof, gemeente Den Haag, EEetbaar Amsterdam, Wageningen UR, Stedennetwerk Stadslandbouw en DuurzaamDoor hebben gezamenlijk een breed scala van functies geformuleerd (waaronder werelden verbinden, visievorming, in kaart brengen, ontmoetingen, kennisdelen, netwerken).

Deelnemers  hebben ook het eigen aanbod en de eigen behoefte geïdentificeerd. Hieruit bleek dat er makkelijk met laaghangend fruit (b.v. uitwisselen van formats voor websites) kan worden gestart.

Separaat hieraan wordt door een klein deel de visie van het kennisknooppunt verder ontwikkeld. Deze visie wordt tijdens een volgende bijeenkomst , in januari 2015, gepresenteerd aan de brede groep deelnemers aan de eerdere verkenningsbijeenkomst op 25 juni 2015. Deze zal dan verder worden aangescherpt en uitgewerkt.

Deelnemers gingen vol energie naar huis!

Over de auteur

Petra van de Kop

is eigenaar van KOP & Co en coacht individuen, teams, organisaties en netwerken bij vragen op het gebied van leiderschap, samenwerking en duurzaamheid. Sinds 2011 faciliteert zij met Jan Eelco Jansma het Stedennetwerk Stadslandbouw. Zij begeleidde eerder de Praktijkkring Duurzaam Voedsel in opdracht van Netwerk Platteland.