Nieuws Video

Nieuw: Animatie rol van de stedeling in stadslandbouw

Geschreven door Jan Eelco Jansma

Stadslandbouw trekt steeds meer stedelingen. Wageningen UR onderzocht de rollen en interacties die stedelingen kunnen hebben met stadslandbouw en identificeerde er drie: de interactie tussen stedeling onderling, tussen stedeling en voedselproducent en tussen stedeling en gemeentelijke overheid. In de hieronder getoonde animatie worden deze drie kort uitgewerkt.

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.