Nieuws

Onderzoek: Waarom starten mensen eigenlijk duurzame iniatieven?

Geschreven door Petra van de Kop

Loes Dijkhuis-Alferink heeft voor haar masterstudie onderzocht waarom mensen eigenlijk duurzame initiatieven starten.

Het rapport geeft inzicht in de factoren die ertoe leiden dat sommige Nieuwe Business Modellen floppen en andere een succes zijn. Dat is nuttig voor mensen die nog aan de start van een initiatief staan.

Duurzame initiatieven

Het is duidelijk dat de transitie naar meer duurzaamheid noodzakelijk is. We zien een groeiende groep mensen die duurzame initiatieven start. Maar waarom starten mensen eigenlijk duurzame initiatieven. Wat zijn hun motieven? Om hier antwoord op te geven heeft Loes Dijkhuis-Alferink er onderzoek (pdf, 4 MB) naar gedaan.

Ze maakt een vergelijking met motieven voor ondernemerschap. Vervolgens zijn veertien initiatiefnemers van bestaande initiatieven geïnterviewd en hebben 519 inwoners van Overijssel een online vragenlijst ingevuld. De belangrijkste conclusie (pdf, 174 KB)? Een overvloed aan passie, eigen normen en waarden naleven, de grote behoefte om zelf bij te dragen aan een betere wereld en vooral het belang van WIJ in plaats van IK zijn belangrijke motieven om een duurzaam initiatief te starten.

Nut

Kennis over de motieven van mensen die Nieuwe Business Modellen starten, geeft inzicht in hoe potentiële initiatiefnemers gemobiliseerd kunnen worden. Ook kunnen mensen die een nieuw initiatief zijn gestart beter geholpen worden om het initiatief succesvol voort te zetten.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Titel Type Grootte Download
Onderzoek Loes Alferink – Wat beweegt initiatiefnemers van Nieuwe Business Modellen?  pdf 3.954,8 KB Download
Nieuwe Business Modellen – Ontwikkeld door gedreven wereldverbeteraars?  pdf 173,9 KB Download

Over de auteur

Petra van de Kop

is eigenaar van KOP & Co en coacht individuen, teams, organisaties en netwerken bij vragen op het gebied van leiderschap, samenwerking en duurzaamheid. Sinds 2011 faciliteert zij met Jan Eelco Jansma het Stedennetwerk Stadslandbouw. Zij begeleidde eerder de Praktijkkring Duurzaam Voedsel in opdracht van Netwerk Platteland.