Stedennetwerk

STEDENNETWERK STADSLANDBOUW: een prikkelende leeromgeving
Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw. Het biedt de deelnemers de ruimte om gezamenlijk blokkades aan te pakken, elkaar te inspireren, richting te geven aan beleid en kansen te grijpen.

Wij brengen ambtelijke professionals bijeen, die deze verbindende schakel (willen) spelen in het lokale stadslandbouw web. Het Stedennetwerk biedt een prikkelende leeromgeving waarin professionals met elkaar:

  • kennis ontwikkelen en verdiepen rond nieuwe en kansrijke thema’s
  • uitwisselen, inspiratie opdoen en leren van en in praktijksituaties samen met burgers, ondernemers en pioniers
  • hun persoonlijke slagkracht vergroten en hun eigen rol als nieuwe ambtenaar verder vormgeven en versterken
  • richting geven aan lokaal en landelijk beleid
  • bijdragen aan de verbreding van stadslandbouw in Nederland

Het Stedennetwerk Stadslandbouw heeft de afgelopen jaren stadslandbouw lokaal en landelijk een gezicht gegeven, denk hierbij aan de Agenda Stadslandbouw.

Heeft u interesse om deel te nemen? Of wilt u meer weten over onze activiteiten?

Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een initiatief van Wageningen UR (Prakttijkonderzoek Plant & Omgeving).

IMG_8022Pure-Image-121102-15

2014-04-01 15.10.52IMG_4036

Bijeenkomst 1 Tuinen van West