PARTNERS

Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een initiatief van
Wageningen UR (Prakttijkonderzoek Plant & Omgeving).

logo ppo

Het Stedennetwerk Stadslandbouw werkt samen met de volgende partners:

etc-300x194

Stichting ETC
Stedennetwerk Stadslandbouw is voortgekomen uit een samenwerking tussen Wageningen UR en Netwerk Platteland. Stichting ETC was lang de organisatie achter Netwerk Platteland: een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland in Nederland. www.etc-international.org

logo duurzaamdoor2
Duurzaam Door
DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie helpt versnellen en doorbraken helpt realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken over energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. DuurzaamDoor vergroot betrokkenheid en bewustwording én bevordert samenwerking en leren van elkaar, via sociaal instrumentarium. Een groene economie realiseren door middel van sociale innovatie. In DuurzaamDoor werken ‘de vijf O’s’ met elkaar samen: overheden ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger-)organisaties. www.duurzaamdoor.nl

Logo-RUAF-300x74
Stichting RUAF
De RUAF Foundation is een wereldwijd netwerk en expertisecentrum op het gebied van Stadslandbouw, met aangesloten organisaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Europa. Zie ook www.ruaf.org

logo
Groen Dichterbij
Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met een groen buurtproject. Zo worden straten en buurten in Nederland groener en gezelliger en de bewoners gezonder en gelukkiger. Groen Dichterbij is een platform van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl & SME Advies en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Zie ook www.groendichterbij.nl

Lokale netwerken
Op allerlei plekken in het land ontstaan bottom-up niet alleen groene buurtprojecten, maar ook netwerken van groene en stadslandsbouwprojecten. Deze netwerken zijn heel divers qua opzet en invulling, maar overal is het de doelstelling om de lokale initiatieven te versterken. In het voorjaar van 2014 heeft Groen Dichterbij-projectleider Rachelle Eerhart van IVN deze netwerken in kaart gebracht: www.groendichterbij.nl/lokalenetwerken