10 tips Nieuws

Resultaten enquête kennisknooppunt stadslandbouw

Geschreven door Jan Eelco Jansma

Afgelopen zomer werd een online enquête gehouden onder betrokkenen bij stadslandbouw. Deze enquête is onderdeel van de verkenning “contouren kennisknooppunt stadslandbouw”  van het programma Duurzaam Door samen met het Stedennetwerk Stadslandbouw.  Onder dezelfde noemer zijn ook een aantal workshops gehouden. Het document  enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw_df  bespreekt de resultaten van de enquête.

Samengevat laten de 54 volledig ingevulde vragenlijsten zien dat er behoefte is aan uitwisseling van kennis zowel op lokaal als op landelijk niveau. Bij lokale samenwerking gaat het om het verbinden van alle sectoren die actief zijn in stadslandbouw. Samenwerking op nationaal niveau zou zich moeten richten op zichtbaarheid en uitwisseling met medestanders uit hetzelfde veld. Er lijkt vooral behoefte te zijn aan een informele (netwerk-) organisatie, met weinig regie, met een eigen website en ook een eigen verdienmodel. De workshops laten een vergelijkbaar beeld zien. Met een aantal betrokken wordt nu nagegaan hoe deze wens om te zetten is naar een goed functionerend knooppunt. Een knooppunt dat zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande structuren.

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.