Bijeenkomst

Stadslandbouw 2020

Geschreven door Petra van de Kop

14 10 14
van 12:30 tot 17:00
Showroom, Arnhem

Bekijk de foto’s >>
Presentaties zijn te vinden in onderstaand programma

Stadslandbouw staat de laatste vijf jaar in een groeiende belangstelling. Eerst waren het een beperkt aantal pioniers die stadslandbouw omarmden, zoals Rotterdam, Almere en Groningen. Nu lijkt het toe te groeien naar een breder gedragen fenomeen. In 2010 startte het Stedennetwerk Stadslandbouw met het bijeen brengen van de pioniers. Snel sloot een bredere groep zich aan bij het netwerk. Vanuit het Stedennetwerk is vorig jaar een Agenda Stadslandbouw opgesteld en aangeboden aan Staatssecretaris Sharon Dijksma. Inmiddels hebben 24 gemeenten de Agenda ondertekend.

De kennis en ervaring die is opgebouwd wil het Stedennetwerk graag naar buiten brengen op 14 oktober 2014. En samen met jou verder ontwikkelen in een strategische visie stadslandbouw 2014-2020. Geen hoogdravend verhaal, maar een visie die uitnodigt om te gaan handelen: “10 tips van hype naar duurzame ontwikkeling van Stadslandbouw”

  • Je hoort en leert van kennis en ervaring uit de praktijk van leden van het Stedennetwerk;
  • Je werkt aan tips over Stadslandbouw voor gemeente ambtenaren;
  • Je ontmoet andere partijen en komt in aanraking met nieuwe netwerken

Programma overzicht

12:00   Inloop met eenvoudige lunch

12:30   Plenaire opening

Welkom en opening
door Lidwien Reyn, Duurzaam Door. 

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie helpt versnellen en doorbraken helpt realiseren. Het Stedennetwerk Stadslandbouw en DuurzaamDoor werken samen.

Inspiratielezing Stadslandbouw in transitieperspectief
door P.J. Beers, Senior Onderzoeker bij Dutch Research Institute For Transitions, Erasmus Universiteit Rotterdam. Download presentatie>>

Hoe kun je werken aan maatschappelijke verandering? En hoe kun je die als overheid stimuleren? Met een aantal inspirerende voorbeelden uit de (stads)landbouw geeft PJ Beers een korte inleiding op het fenomeen “transitie” en de rol van de overheid. PJ Beers is zes jaar werkzaam geweest bij Wageningen Universiteit en sinds kort bij DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions. Hij is onderzoeker en docent en houdt zich bezig met leren en transities, met name op het gebied van landbouw en onderwijs.

Agenda Stadslandbouw en uitdagingen voor de toekomst
Door Jan Eelco Jansma, onderzoeker bij WUR en begeleider van het Stedennetwerk Stadslandbouw.  Download presentatie>>

Jan Eelco Jansma neemt je mee in de achtergronden, doel en opzet van de Agenda Stadslandbouw. Om brede input te krijgen over de stand van zaken en uitdagingen op het gebied van Stadslandbouw is dit voorjaar een enquête uitgezet. De (soms verrassende) resultaten worden hier ook kort gepresenteerd.

Kijk in de praktijk in Alphen aan den Rijn, Zeist en Arnhem
Door Sven Thorissen (gemeente Alphen aan den Rijn), Jaap Beumer (gemeente Zeist) en Betty Jacobi (gemeente Arnhem)

14.00   Pauze

14.15   In zes workshops werken aan 10 tips van hype naar duurzame ontwikkeling van Stadslandbouw

1. Ruimte voor stadslandbouw in stedelijke structuren
Arja Nobel – gemeente Amsterdam/nobel results
Sidekick: Rob Roggema-VHL-Stadslandbouw als stedelijke opgave

Hoe kun je ruimte maken voor stadslandbouw, in de stad en in de stadsrand? Centraal staat de ontwikkeling van Tuinen van West, recreatiegebied in ontwikkeling aan de westrand van Amsterdam, waar steeds meer ruimte ontstaat voor stadslandbouw. Wat zijn hier de voorwaarden geweest en welke lessen zijn er te trekken uit het proces?

2. Economische betekenis van Stadslandbouw
Marcel Vijn -Wageningen Universiteit

Sidekick: Marjo Baeten-HAS Hogeschool- Nieuwe businessmodellen en voorwaarden om deze te organiserenMaatschappelijke Kosten Baten Analyse van Stadslandbouw: Stadslandbouw staat in toenemende mate in de belangstelling als een veelbelovende bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van stad en ommeland. Om na te gaan hoeveel stadslandbouw kan bijdragen aan deze duurzame ontwikkeling zijn in 2012/2013 de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van stadslandbouw becijferd in de cases gebiedsontwikkeling De Nieuwe Warande bij Tilburg en de Voedseltuin in Rotterdam. In deze workshop gaan we in op de resultaten en de vraag hoe je partijen die profiteren van een stadslandbouwinitiatief kan laten bijdragen aan de kosten daarvan. Dit geeft stadslandbouwinitiatieven een grotere kans op realisatie.3. Logistiek ‘Van grond tot mond’
Anne de Feijter – gemeente Amersfoort. Download presentatie>>
Sidecick: Annette Weeda – Stichting Landwaard
Hoe krijg je regionaal verbouwde producten op een duurzame manier van de grond naar de mond? Logistiek blijkt in veel lokale voedselsystemen de zwakste schakel. Ervaringen uit Amersfoort met logistiek en lessen vanuit 9 andere Europese steden uit het URBACT project ‘Sustainable Food in Urban Communities’ komen aan bod in deze workshop.4. Met een voedselvisie werken aan de stad
Wout Veldstra-gemeente Groningen

Sidekick: Marije Mulder-Stichting Leiden Oogst/NatuursuperGroningen was in 2012 de eerste gemeente met een echte voedselvisie na een aanloop, die begon in 2009. Er is dus wel wat ervaring met de praktische problemen en de concrete kansen. Hoe de theorie in de praktijk toch weer anders wordt. En welke rol heeft de overheid nog als de transitie echt doorzet?5. Verbinden van lokale initiatieven
Rachna Deenstra -Gemeente Rotterdam

Sidekick: Rachelle Eerhart –IVNOm onze doelen als stad samen met partijen te verwezenlijken hebben we de Food Council opgericht. Het idee is dat deze Council leden een aantal onderwerpen in kleine subgroepen zouden oppakken en verder brengen. Nu blijkt er in de praktijk dat de overheid toch veel regie moet voeren en is het nog maar de vraag of we die steun vanuit de nieuwe wethouder(s) gaan krijgen. Tijdens de workshop zullen we ingaan op waar wij tegenaan lopen zodat we hopelijk gezamenlijk deze case kunnen analyseren en mogelijk aanbevelingen(tips) kunnen doen voor andere steden.6. Gezondheid en stadslandbouw
Anne Marie Gout- GGD Utrecht. Download presentatie>>
Sidekick: Sven Thorissen-gemeente Alphen aan den RijnStadslandbouw draagt direct en indirect bij aan gezondheid. Denk aan bewust gezond eten en bewegen in de buitenlucht, maar ook aan ontspanning, ontmoeting, betrokkenheid bij de woonomgeving en participatie. Gezondheid is een verbindend thema en sterke pleitbezorger voor stadslandbouw. Welke kansen biedt de verbinding van stadslandbouw met gezondheid? Hoe geef je die verbinding vorm, en wie en wat heb je daarbij nodig? Ervaringen uit Utrecht vormen de inspiratie voor deze workshop.

16.30   Presentatie van de gezamenlijke oogst van de 10 tips aan Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem en NN directeur van Ministerie van Economische Zaken

17.00   Afsluiting met borrel samen met het netwerk Groen in Arnhem

Meedoen?
Deelname is gratis en beperkt tot 70 deelnemers. Aanmelding was mogelijk t/m 6 oktober. Vanwege de grote belangstelling is de aanmelding gesloten.

Meer informatie?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Lidwien Reyn
tel: 06-189 876 61
mail: lidwien.reyn@bureaumozaiek.nlLocatie?
Showroom
Kleine Oord 177

ArnhemLokatie en verzorging mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem 

Over de auteur

Petra van de Kop

is eigenaar van KOP & Co en coacht individuen, teams, organisaties en netwerken bij vragen op het gebied van leiderschap, samenwerking en duurzaamheid. Sinds 2011 faciliteert zij met Jan Eelco Jansma het Stedennetwerk Stadslandbouw. Zij begeleidde eerder de Praktijkkring Duurzaam Voedsel in opdracht van Netwerk Platteland.