10 tips

TIP 3: Investeer in samenwerking

Geschreven door Jan Eelco Jansma

tip-3Een goed netwerk geeft toegang tot expertise, fondsen en beslissers. Om Stadslandbouw van de grond te krijgen moeten ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en lokale overheden samenwerken. Dan is taakverdeling en specialisatie mogelijk. Én laat stadslandbouw initiatieven niet beperken door de gemeentegrens.

Het boek De kunst van het samenwerken laat zien dat samenspel tussen verschillende actoren nodig is om tot echte doorbraken te komen.

Praktijkvoorbeelden 

  • Groen Dichterbij beidt een overzicht aan van lokale netwerken in Nederland die de doelstelling hebben om lokale initiatieven te versterken.
  • Kenniskring Buurtmoestuinen Almere  werkt met zo’n 20 buurt- en schoolmoestuinen samen in een zogenaamde kenniskring. In de handleiding Buurtmoestuin? Zo gedaan! laat de Almeerse Kenniskring zien dat samenwerking een belangrijk onderdeel is.
  • Regionale Food Council Rotterdam  is een samenwerkingsverband dat producenten en consumenten in en om de stad met elkaar wil verbinden.
  • EEM is een netwerk dat  duurzaam en lokaal voedsel voor meer mensen beschikbaar wil maken. In de regio Amersfoort zijn diverse initiatieven die hieraan  meewerken.
  • Gemeente Groningen was in 2012 de eerste gemeente met een voedselvisie. Hier wordt al vanaf 2009 samen gewerkt tussen gemeente, provincie en de regio Groningen-Assen.
    De Ommelander markt is een voorbeeld van een samenwerking in Groningen.
  • Op landelijk niveau is Stedennetwerk stadslandbouw het netwerk waarbij  deelnemers onder andere  kennis kunnen uitwisselen, bijdragen aan de verbreding van stadslandbouw en richting kunnen geven aan lokaal en landelijk beleid. Dit bevordert de samenwerking van stadslandbouw landelijk.

Ga terug naar het overzicht van de 10 tips >

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.