10 tips

TIP 5: Sluit aan bij bestaande dynamiek

Geschreven door Jan Eelco Jansma

tip-5Stadslandbouw verbindt burgers met het stadhuis. Verbind jouw doelen aan de wensen en dynamiek van de inwoners. Laat je inspireren door verschillende visies binnen de gemeente! Realiseer je daarbij dat stadslandbouw verder brengen tijd kost en energie. Dat je de vaart erin moet houden om te voorkomen dat initiatieven stranden en partijen afhaken.

Het boekje Lessen uit de praktijkkring Duurzaam Voedselbeleid voor gemeenten van Netwerk Platteland laat zien bij welke beleidsvelden in de gemeente aansluiting gevonden kan worden.

Verbinding burgers en stadhuis

  • De publicatie Bewoners maken het groen geeft aan dat de verschillen en verwachte overeenkomsten duidelijk moeten worden tussen burgers en het stadhuis om een goede verstandhouding te creëren.
  • De animatie Groene burgerinitiatieven en de rol van overheden  van de Wageningen Universiteit laat zien hoe overheden en burgers opzoek zijn naar nieuwe manieren op samen te werken en burgerinitiatieven te faciliteren.

Praktijkvoorbeelden 

  • Voedselstrategie Utrecht, zicht op een netwerk van vele betrokkenen is een onderzoek van de Gemeente Utrecht  naar het netwerk van mensen en organisaties dat zich bezighoudt met lokale productie en voedsel. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente  de eigen organisatie verbeterd.
  • Social Innovation in cities is een publicatie van URBACT waarin geschreven wordt over sociale innovaties, zoals de verbinding tussen de burgers en het stadhuis.
  • In een Stadslandbouw pilot namens Stedennetwerk en Duurzaam Door in  Arnhem werd duidelijk dat de stad de gemeente moet prikkelen en uitdagen om een richting te kiezen en een agenda op te stellen omtrent stadslandbouw.

Ga terug naar het overzicht van de 10 tips >

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.