10 tips

TIP 7: Streef naar profijt voor iedereen

Geschreven door Jan Eelco Jansma

tip-7Veel stadslandbouw-initiatieven bewijzen dat samenwerken door partijen uit gemeentelijke, ‘groene’ en maatschappelijke netwerken winst oplevert, op meerdere vlakken. De stadsboerderij kan inspireren tot het opzetten van buurttuintjes en een maatjesproject, waarbij producten misschien wel naar de Voedselbank gaan. Het kan ook leiden tot andere bedrijvigheid, zoals catering met lokale producten of gezondheidszorg op de boerderij. Experimenteer met verdienmodellen waarvan iedereen beter wordt.

Duurzaam nieuws geeft een helder overzicht van 10  voordelen van gemeenschapstuinen.

Onderzoek  economische profijt

Praktijkvoorbeelden

  • Het rapport Sociale Moestuin Sliedrecht van de Wageningen universiteit  is voorbeeld van actieve burgers die zich in zetten voor meer sociale cohesie.
  • Schooltuinen zoals de Nijmeegse schooltuinen,  De Groene Lach en Dakkenie dienen als openluchtlokaal voor (basis) scholen. Kinderen verbreden de kennis van voedsel en productie, en leren over verantwoordelijkheid en de gemeenschap.
  • Gezonder in de volkstuin in is onderzoek uitgevoerd door NIVEL (Nederlands instituur voor onderzoek van de gezondheidszorg) en ALTERRA Wageningen (kennisinstituut voor de groene leefomgeving).  De gezondheid van stedelingen met en zonder volkstuin wordt vergeleken.
  • Het filmpje De Voedseltuin 2015 laat zien wat de bijdrage van de Voedseltuin Rotterdam is voor de vrijwilligers van de tuin.
  • Food for Good in Kanaleneiland is een voedseltuin waar met  wijkbewoners en mensen uit een kwetsbare doelgroep groente, fruit en kruiden  wordt verbouwd.
  • Op Europees niveau wordt er gewerkt aan TEEB voor Agriculture & Food waarin economen, landbouwers en experts samen een economische evaluatie geven van het eco-agri-food systeem.

 Ga terug naar het overzicht van de 10 tips >

 

 

Over de auteur

Jan Eelco Jansma

is onderzoeker Stadslandbouw aan Wageningen UR en faciliteert sinds 2010 het Stedennetwerk Stadslandbouw.