Waarom?

STADSLANDBOUW: van hype naar vanzelfsprekendheid?
Stadslandbouw staat volop in de belangstelling: het bruist van de nieuwe initiatieven, en ideeën. Al sinds 2008 zien pionierende ambtenaren in Nederland dat stadslandbouw kan bijdragen aan de uitdagingen waar hun stad of gemeente voor staat: gezondheid, leefbaarheid, integratie, nieuwe business en participatie. En die aandacht groeit.

Foto Schiebroek Zuid fotograaf Lotte StekelenburgStadslandbouw is niet meer exclusief voor de grote steden in het Westen van het land. In de periode 2013-2014 ondertekenden 26 steden, groot en klein, de “Agenda Stadslandbouw”. Voor deze steden is stadslandbouw meer dan lokale initiatieven rond buurttuinen. Stadslandbouw wordt gezien als een middel om bij te dragen aan een gezonde, economische en sociale stad.

Maar hoe stimuleer je dat? Zeker als je weet dat er veel dynamiek rond stadslandbouw is. Stadslandbouw is een broedplaats voor nieuw ondernemerschap, actief burgerschap en ook voor een vernieuwende overheid. Kortom, hoe komen we van losse stadslandbouw initiatieven naar een vanzelfsprekende beweging, lokaal en landelijk?

ORKZ_CVHet Stedennetwerk Stadslandbouw vervult hier een belangrijke rol. Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw. Het biedt de deelnemers de ruimte om gezamenlijk blokkades aan te pakken, elkaar te inspireren, richting te geven aan beleid en kansen te grijpen. Het Stedennetwerk Stadslandbouw heeft de afgelopen jaren stadslandbouw lokaal en landelijk een gezicht gegeven.

 

Lees meer over het Stedennetwerk Stadslandbouw >>

Logo met payoff stedennetwerk